Tak przez 30 lat w Myślenicach wytwarzano oranżadę i rozlewano piwo

  • 18 paź

    Tak będzie ale produkcja w de lub nl a kod kreskowy PL :)

    4 6