Starosta rozdał nagrody dla artystów, sportowców i społeczników

  • 13 lip 2022

    Gdyby przy każdym z nazwisk powyżej było konkretne wybitne osiągnięcie, za które jest nagroda, to byłoby to wszystko bardziej wiarygodne!

    11 6
  • 13 lip 2022

    My jesteśmy w czołówce od lat a się tak nie wywyższamy.

    6 5