Walka ze smogiem - apel do Burmistrza.

 • 27 gru 2018

  Szanowni dyskutanci nie wiedzą lub nie pamiętają, jaka była sytuacja z emisją zanieczyszczeń do atmosfery przed 40 laty i wcześniej. Używanie paliw stałych(węgiel, koks) było powszechne. Zdecydowana większość gospodarstw domowych posiadała co najmniej dwa paleniska(w kuchni i pokoju), a zakłady pracy, urzędy, budynki publiczne, bloki mieszkalne posiadały kotłownie na takie paliwo. W porównaniu do stanu obecnego emitowana była z kominów gigantyczna ilość pyłów i szkodliwych związków chemicznych. Jeden blok mieszkalny posiadał kilkadziesiąt funkcjonujących kominów, kilka bloków - kilkaset. Teraz w bloku pali się węglem w 2, 3 piecach, a kotłownie używają gazu. W porównaniu z tamtym okresem mamy powietrze uzdrowiskowe. Nie ma co biadolić nad przekraczaniem norm, bo gdyby ich nie było, nie byłoby powodu do tego.

  1 3

Źródełko pod Mikołajem zdemolowane

 • 21 gru 2017

  Dziś przed godz. 14.15 zniszczono kamienną obudowę źródełka. W pobliżu kręciła się trójka młodych, dziwnie zachowujących się osób (jedną z nich była dziewczyna w czarnej kurtce).

  24 4

Remad a ustawa śmieciowa

 • 23 maj 2013

  Zarządca wspólnot mieszkaniowych Remad Sp. z o.o rozdał ostatnio właścicielom i najemcom lokali w administrowanych przez siebie budynkach formularze deklaracji śmieciowych. Załączone pismo przewodnie zaleca ich wypełnienie i zwrot. Posunięcie
  to sugeruje możliwość wyboru sposobu segregacji odpadów we wspólnotach mieszkaniowych. Pomysł dobry, ale nierealny. Gdyby ten zarządca zainteresował się odpowiednio wcześniej sprawą, nie twierdził, że to wyłącznie problem gminy, nie zmusiłby
  mało zorientowanych właścicieli lokali (w tym także członków zarządów Wspólnot) do niepotrzebnego wypełniania deklaracji z ujawnianiem pełnych danych osobowych. Wiedziałby, że to On ma złożyć w Gminie zbiorcze deklaracje za wspólnoty będące w jego zarządzaniu na podstawie zebranych wcześniej danych o ilości zamieszkałych osób. Posługiwanie się urzędowymi formularzami dla własnych celów wydaje mi się działaniem bezprawnym.
  Brak profesjonalizmu tego zarządcy powoduje dla przywiązanych do niego wspólnot niepotrzebne koszty, utrudnienia i możliwości korzystania przez nieuczciwych mieszkańców na ich prywatny użytek z ogólnie rozliczanych mediów (prąd, woda) czy wywozu
  śmieci (odpady: remontowe, z działalności gospodarczej). Ostatnie przykłady to:
  1- uszkodzenie przewodów elektrycznych podczas prac termomodernizacyjnych i konieczność zmiany miejsca przyłącza
  2- okresowo niesprawne drzwi wejściowe od czasu ich montażu
  3- zawyżony obmiar powierzchni budynku do termomodernizacji

  4

Kto nie płaci za ścieki

 • 18 gru 2011

  Po ostatniej podwyżce ceny wody i ścieków wielu mieszkańców zostało zmuszonych do jeszcze większego ograniczania zużycia wody dostarczanej im przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach. Są jednak tacy, którzy posiadają alternatywne źródło zaopatrzenia w wodę (studnia) i płacić za nią nie muszą. Przy okazji oszczędzają na opłacie za ścieki pomimo korzystania z miejskiej kanalizacji. Jest to możliwe dlatego, bo ilość odprowadzonych ścieków jest liczona od ilości pobranej wody z miejskiego wodociągu wykazanej przez licznik. Licznika wody pobranej ze studni nie ma, nie ma więc formalnie ścieków. Istnieje podobno wymóg posiadania licznika przy hydroforze, ale pracownicy spółki kierowanej przez pana Urbańskiego nie zauważają jego braku. Nie zauważają nawet instalacji hydroforowej oddalonej od odczytywanego przez nich licznika o kiladziesiąt centymetrów. Czy my sumiennie płacący za zużytą wodę musimy dodatkowo finansować ścieki nieuczciwym posiadaczom hydroforów z winy publicznej spółki?

  5 22