Zasadnicza Szkoła Zawodowa - która??

  • 27 sty 2021

    Ze względu na zainteresowania w określonym kierunku -zdobycia wiedzy, praktyki i zawodu wybór "padł " na Zasadniczą Szkołę Zawodową .Mam pytanie do internautów. Którą polecacie 3- letnią Zas. Szk. Zaw. w Myślenicach lub niedalekiej odległości .Mam tu na myśli wypowiedzi nie na zasadzie "zasłyszanych opowieści". tylko od osób bezpośrednio uczęszczających do tego typu szkół

    2 1