Zajęcia dla ciężarnych

  • 2 maj

    Odświeżam pytanie. Czy są w Myślenicach organizowane jakieś zajęcia dla ciężarnych poza wymienionym szkołami rodzenia?