Artur Grabczyk: Nie podjęliśmy jeszcze decyzji, gdzie będzie mieścił się urząd

  • 25 kwi 2019

    Planem nowego burmistrza jest wyciągnięcie gminy z długów... nawet jeżeli się uda...ale JAKIM KOSZTEM!!! Kosztem dzieci i ich rodziców, kosztem zwolnionych nauczycieli, niezgody i podziału społeczeństwa. Panie burmistrzu tego Pan chce? Wolę żyć w gminie zadluzonej ale spokojnej i zgodnej gdzie nasze dzieci chodzą spokojnie do szkoły nowoczesnej, rozwijającej się. Nie takiej zmiany oczekiwaliśmy. Ogromne rozczarowanie, arogancją i despotyzmem. Z deszczu pod rynnę....

    8 1

Budynek urzędu może grozić katastrofą budowlaną. Gdzie przenieść urzędników?

  • 9 kwi 2019

    Chciałem zwrócić uwagę na sposób rozmowy Pana Burmistrza z mieszkańcami. Nie szanuje żadnej naszej propozycji. Nie ma dialogu. Tak ważne dla gminy decyzje powinny być podjęte wspólnie , rozważając różne koncepcje. Haslo wyborcze Pana Grabczyka-DOBRO GMINY PONAD PODZIAŁAMI? -nigdy nie byliśmy bardziej podzieleni!

    34 2