Wybory Samorządowe 2018: Krzysztof Halek przedstawia filary swojego programu

 • 27 sie 2018

  Proszę o usunięcie komentarzy użytowników.
  Zgodnie z Art. 81.Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. "o prawie autorskim i prawach pokrewnych" NIE WYRAŻAM ZGODY NA rozpowszechnianie mojego wizerunku.
  Pomimo iż jestem osobą publiczną NIE WYRAŻAM ZGODY NA publikowanie, kopiowanie moich zdjęć i wrzucanie ich na strony internetowe.
  Rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej wymaga spełnienia określonych warunków:
  wizerunek musi być wykonany w związku z pełnieniem funkcji publicznych (w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych),
  wykorzystanie wizerunku musi być związanie z przedstawianiem przez osobę utrwaloną na wizerunku wykonywania funkcji zawodowych, społecznych lub politycznych.
  Proszę o natychmiastowe usunięcie zdjęć z wykorzystaniem mojego wizerunku.

  19 75