Niedziela z zamkniętymi sklepami. Jak oceniacie zmianę przepisów?

  • 27 mar 2018

    Stosowanie zakazów nigdy nie będzie prowadziło ku dobremu.

    16 7