Przekształcanie działek

  • 4 maj 2016

    Bulina z 3 pozycji na liście została przesunięta na 5 ! Głogoczów, który był 4 przesunięto na pozycję nr 1 i już w tym roku rozpoczną się pracę nad nowym planem. Ciekawe ilu radnych zakupiło tam działki w ostatnim czasie?

    26