Lipka powalona przez wichurę

 • 9 lip 2015

  Ponieważ parę komentarzy powołuje się na moje zdanie w sprawie myślenickiego herbu, wypada zabrać głos.
  Uzupełnieniem każdego herbu od czasów wczesnego średniowiecza jest tzw. blazonowanie czyli opis na tyle szczegółowy, że umożliwiający jego narysowanie lub wyobrażenie sobie bez oryginalnego wizerunku. W przypadku Myślenic na nieszczęście opis najdawniejszego herbu naszego miasta nadanego przez króla Kazimierza Wielkiego w 1342 r nie zachował się, podobnie jak tynktury heraldyczne, czyli jego kolorystyka.
  Żeby się nie rozwodzić- poza wątpliwej wartości wpisem w Wikipedii nie ma żadnego dowodu na istnienie lipy w myślenickim herbie, natomiast na pieczęci cechowej z XVI w jest wizerunek drzewa zwieńczonego żołędziem zamiast korony liści. Drugi wariant miejskiego herbu z 1797 roku nadanego miastu przez cesarza Franciszka II posiada już zachowany w tekście przywileju, szczegółowy opis " Herb ten przedstawia w niebieskim polu na pagórku stojący dąb, z lewej strony tegoż buk a z prawej jodła..." - Herby te do dzisiaj funkcjonują w naszej przestrzeni miejskiej: nad wejściem do budynku ratusza, na cokole pomnika św. Jana Nepomucena przed strażnicą i na ścianie szczytowej kościółka św. Jakuba, również w formie pieczęci na wielu zachowanych dokumentach. Argumentów za dębem jest wiele więcej.
  Na koniec przytoczę opis herbu miejskiego Myślenic ze strony Urzędu Miasta i Gminy: "Herb Myślenic przedstawia w polu błękitnym na zielonym pagórku takież drzewo pomiędzy dwoma srebrnymi toporami, z ostrzami skierowanymi na zewnątrz, oraz dwoma zielonymi krzewami. Herb nawiązuje do pierwotnego położenia miasta Myślenice na leśnym karczowisku i uzyskanych przez miasto uprawnień do karczunku terenów leśnych nadanych w 1342 r, przez króla Kazimierza Wielkiego. Herb potwierdzony przez MSW RP 18 czerwca 1937 r (Monitor Polski, nr 144, poz. 241), potwierdza w zasadzie herb nadany przez władze austriackie 2 marca 1797 r. Herbem miasta Myślenice jest wizerunek z pieczęci herbowej datowanej na XIV wiek. Wizerunek Herbu można wykorzystać według zasad określonych przez Burmistrza."

  56 2